425 złotych zwrotu

110Dobra wiadomość dla osób, które nabyły i zarejestrowały samochody pomiędzy dwudziestym trzecim lutego a czternastego kwietnia dwutysięcznym szesnastym. To właśnie oni mogą liczyć na czterysta dwadzieścia pięć złotych zwrotu na wydanie karty pojazdu. Na pewno chcecie wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby je otrzymać. Ale najpierw dlaczego. W latach dwa tysiące trzy do dwa tysiące sześć za wydanie karty pojazdu wynosiło pięćset złotych, a aktualnie jest to koszt tylko siedemdziesięciu pięciu złotych. W dwutysięcznym siódmym roku Trybunał Konstytucyjny zarządził, że kwota obowiązujące wcześniej była nieprawidłowa, natomiast Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał, żeby jest to niezgodne z przepisami unijnymi. Żeby odzyskać te pieniądze trzeba się zwrócić do organu (który wydał go) w formie pisemnej i dodatkowo dołączyć dokument, który potwierdza poniesienie kosztu. Trzeba było to zrobić do czternastego kwietnia dwutysięcznego szesnastego roku. Teraz mogą to zrobić jeszcze osoby, które zarejestrowały samochód od lutego do czternastego kwietnia dwutysięcznego szóstego roku.