Dodatkowe ubezpieczenie Assistance

ubezpieczenieW Polsce każdy pojazd powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czyli popularne OC. Jest to wymagane przez prawo, a brak takiej polisy zagrożony jest poważnymi konsekwencjami. Istnieje jeszcze dodatkowe ubezpieczenie, z którego często korzystają głównie właściciele samochodów nowszych czyli tak zwane Auto Casco. Jest to ubezpieczenie samochodu od ponoszenia wydatków na usunięcie własnych szkód powstałych zw wyniku działań posiadacza tego pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także kradzież pojazdu oraz jego zniszczenie, na przykład w wyniku działania sił przyrody. Polisy tego typu są dość drogie, ale można zawrzeć umowę ubezpieczeniową obejmującą tylko jakiś wycinek całości. Właściciele pojazdów często wykupują tylko ubezpieczenie od kradzieży pojazdu, ufając że pozostałe elementy ochrony zapewnianej przez Auto Casco nie są im potrzebne. Jeśli mamy taką możliwość warto zainwestować w ten rodzaj ubezpieczenie ponieważ zapewnia on spokój oraz zabezpiecza w razie wystąpienia przykrych i niespodziewanych zdarzeń.