Kolejne zmiany w przepisach drogowych

88Aktualnie każdy kierowca, który lubi szybką jazdę doskonale wie, że po przekroczeniu prędkości o minimum pięćdziesiąt kilometrów na godzinę na terenie zabudowanym niestety ale traci prawo jazdy na czas trzech miesięcy, jednak teraz mają nastać zmiany. Co się zmieni? Zapraszam do czytania. Zasada jest nadal ta sama, jednak czas, na który zostanie skonfiskowane prawo jazdy wydłuży się z trzech miesięcy na aż sześć. Jeśli w tym czasie znowu będziesz prowadzić samochód,l to starosta może wydać decyzję o wycofaniu Twoich uprawnień do prowadzenia samochodu. A jeśli to się stano, to aby je odzyskać musisz ponownie przystąpić od egzaminu na prawo jazdy. Takie odebranie praw do prowadzenia pojazdu jest karą administracyjną. A jeśli chodzi o przepisy dotycząca takich kar, to chce się nimi zająć i je uporządkować RPO. Głównie dlatego, że aktualnie za jedno wykroczenie sprawca ponosi karę dwa razy. Pierwszą jest skutek karny, a drugą skutek administracyjny. Trzeba trż wiedzieć, że policjant nie ma prawa zmienić jej wymiaru.