Surowsza kara za parkowanie na zielonym?

64Patrząc na dzisiejszy polski kodeks wykroczeń znacznie trudniej przestrzegać jest znanego zakazu niszczenia zieleni przez różne pojazdy parkujące na naszych trawnikach i tym podobne. Dlaczego? Ponieważ nasze polskie sądy nadal utrzymują, iż nie każde zaparkowanie na zieleni auto ją niszczy. Ale mając dość całego tego niepotrzebnego ( a może właśnie potrzebnego ) zamieszania wokół sprawy, poseł Bogusław Sonik wystąpił o zmianę niektórych przepisów u ministra sprawiedliwości. Poseł chce zmodyfikować przepisy tak,aby wyraźnie wskazać że postój na tego rodzaju terenach równa się dewastacji zieleni. W odpowiedzi Michał Warchoł, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości napisał, iż uwagi zawarte w wypowiedzi posła Bogusława Sonika są dość słuszne i że ministerstwo postara się szybko wykonać nowelizację Kodeksu wykroczeń i poprawią ten niedokładnie napisany przepis. W związku z tym mam pewien komunikat: strzeżcie się kierowcy parkujący na trawnikach. A ja koń czę wpis i zapraszam do komentowania tego oto skromnego tekstu. Żegnam państwa, do widzenia.